ที่อยู่อาศัย


คำถามทีพบบ่อย


ตะกรันหินปูนจะถูกขจัดไปได้อย่างไร ในเมื่อทั้งหน่วย Scalewatcher และขดลวดไม่ได้สัมผัสกับน้ำเลย?


เครื่องบำบัดน้ำของ Scalewatcher ทำงานโดยสร้างสนามแม่เหล็กที่ใช้

กำลังไฟฟ้าที่กำเนิดจากขดลวดที่พันรอบท่อน้ำ ของเหลว (โดยปรกติมีน้ำไหลผ่านเป็น) จะเข้ามาภายในเขตอิทธิพลของสนามนี้ในลักษณะที

่ไอออนของแร่ธาตุจะถูกบังคับให้ควบแน่นและตกตะกอนลงมา (ควบคุมให้ควบแน่น) ตะกอน (ผลึก) จะไหลลงมาในท่อระบายตามกระแสน้ำออกมา


ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าเครื่องทำงานได้ผล ฉันจะสังเกตเห็นได้ตรงไหน?
ในระยะเวลาประมาณ 4 ถึง 6 สัปดาห์ ท่านควรสังเกตดูว่า:
- การอ่อนตัวของตะกรันหินปูนรอบๆ อ่างน้ำ
- เกร็ดหินปูนที่หลุดลอกออกจากกาน้ำและหัวฝักบัว
- น้ำรู้สึกนุ่มนวลขึ้น
- รู้สึกว่าน้ำร้อนขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องซักผ้าและ

   เครื่องล้างจานให้ดีขึ้น
- สามารถลดจำนวน สบู่, แชมพู, ผงซักฟอก และน้ำยาทำความสะอาด ได้
- ทำความสะอาดผิวหน้าได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่อ่างอาบน้ำ

    อ่างล้างมือ และ อ่างล้างจาน


เครื่อง Scalewatcher จะสร้างสนามแม่เหล็กขนาดแรงไหน?

 กำลังของสนามแม่เหล็กต่ำมาก ต่ำกว่าสนามแม่เหล็กโลกเสียอีก


จะมีผลอะไรกับน้ำดื่มไหม?
คุณสมบัติทางเคมีของน้ำยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ยัง

รักษาคุณค่าของแร่ธาตุไว้ และคงรสดังเดิม ดังนั้น ท่านจึงไม่จำ

เป็นต้องมีก๊อกสำหรับน้ำดื่มไว้ต่างหากอีก


ตะกรันหินปูนที่ถูกเซาะหลุดออกมาแล้วไปไหน?
เนื่องจากตะกรันหินปูนไม่จับตัวติดอยู่ในระบบท่อน้ำและตามอุปกรณ์เครื่องใช้ แล้วก็จะลอยออกมาตามทางระบายน้ำทั้งหมด


ฉันจะติดตั้งหน่วยเครื่องเองได้ไหม?
เนื่องจากไม่ต้องตัดต่อท่อประปา ดังนั้น ลูกค้าส่วนใหญ่จึงสามารถติดตั้งด้วยตนเอง

ได้และไม่ควรใช้เวลาติดตั้งเกินกว่า 30 นาทีหรือท่านอาจจะให้ช่างฝีมือหรือช่างไฟฟ้า

ในท้องถิ่นติดตั้งให้ก็ได้


ถ้าฉันติดตั้ง Scalewatcher แล้ว ฉันควรคอยตรวจตราดูในเรื่องอะไรอีกบ้าง?

ดูให้แน่ว่ามีการต่อเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและคอยตรวจดู กราฟรูปแท่ง เป็น ระยะๆ ก็เพียงพอแล้ว


ค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่องจะมากน้อยเพียงไร?
อัตราค่าไฟฟ้าที่หน่วยเครื่องนี้ใช้ประมาณ 240.- บาท ต่อปี


วัสดุท่อประเภทไหน ถึงจะเหมาะสม?
สามารถนำหน่วยเครื่องนี้ไปติดตั้งบนท่อน้ำที่ทำจากทองแดง, พลาสติก, เหล็กกล้า หรือ ตะกั่ว


ควรจะนำหน่วยเครื่องนี้ไปติดตั้งไว้ตรงตำแหน่งใด?
ที่ที่เหมาะยิ่ง ก็คือ บนท่อหลักทางน้ำเข้า เพื่อให้ทำการบำบัดน้ำทั้งหมดที่ไหลเข้าบ้านได้ แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นอย่างอื่น อาจนำไปติดตั้งในตำแหน่งถัดไปของระบบน้ำก็ได้


ในการติดตั้ง จำเป็นต้องใช้ท่อยาวเพียงไร?
ในการติดตั้งหน่วยเครื่อง จำเป็นต้องใช้ส่วนท่อที่เป็นแนวตรงโดยตลอดขนาดยาว 10 ซม. ซึ่งจะวางไว้ในแนวนอน, แนวตั้ง หรือ แนวเฉียงก็ได้ อย่างไรก็ดีท่านสามารถใช้เครื่องหน่วยเดียวทำการบำบัดน้ำในสองท่อได้


จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าใช้เครืองไม่ได้ผล?

ตามปรกติแล้ว เราสามารถแก้ปัญหาส่วนใหญ่ได้ ถ้าเราทำไม่ได้ ท่านจะได้รับเงินคืน