Công nghệ có bản quyền Scalewatcher, chuyên khử cáu cặn nước trong công nghiệp và gia đình

Câu hỏi ngắn, trả lời nhanh
Câu hỏi cho thiết bị miễn phí
Cơ hội làm đại lý

Giải thích thương mại

Giải thích nguyên lý hoạt động của nó như thế nào trong các ứng dụng: dân dụng, thương mại hay công nghiệp là giống nhau và nó được giải thích vắn tắt dưới dạng “Cho gia đình”. Tác động chính của quá trình xử lý là: ngày càng nhiều các tinh thể dạng hình tròn và nhỏ hơn đã hình thành trong thành phần chính của nước sẽ không thể bám dính vào thành ống cho đến khi nước chảy đi. Dòng nước chảy sẽ loại bỏ lớp cáu cặn cũ hoàn toàn bằng áp lực cơ học. Theo đó, quá trình xử lý cần dòng chảy sẽ có hiệu quả.

Ví dụ các hệ thống không có dòng chảy như máy rửa bát trong các nhà hàng hay bệnh viện và máy giữ độ ẩm không khí ở viện bảo tàng. Ở đây, nước bốc hơi, các tinh thể sẽ tụ lại trên bề mặt thành dạng vật liệu mềm, có thể dễ dàng vệ sinh mà không cần làm sạch bằng axít.


.Nguyên lý hoạt động

Nước bao gồm các khoáng chất hoà tan, tinh thể khoáng chất với hình dạng sắc nhọn.


Nước chứa ít khoáng chất hoà tan, ngày càng nhiều các tinh thể khoáng chất hình dạng hơi tròn và nhỏ hơn.
Nhấn vào đây để giải thích cho khách hàng công nghiệp

Hình ảnh được chụp từ kính hiển vi điện tử

Typical mineral crystal structure in untreated water