Công nghệ có bản quyền Scalewatcher, chuyên khử cáu cặn nước trong công nghiệp và gia đình

Câu hỏi ngắn, trả lời nhanh
Câu hỏi cho thiết bị miễn phí
Cơ hội làm đại lý

Công nghiệp

Giải thích nguyên lý hoạt động của nó như thế nào trong các ứng dụng: dân dụng, thương mại hay công nghiệp là giống nhau và nó được giải thích vắn tắt dưới dạng “ Cho gia đình”, thông tin thêm dưới dạng Thương mại

Các ứng dụng của loại xử lý nước này ở nơi không có dòng chảy, có thể vẫn cần làm sạch bằng hoá chất và cơ học.

Ví dụ như hệ thống bay hơi trong ngành công nghiệp mía đường, nơi đường cần được cô đặc bằng hệ thống bay hơi. Sẽ có cáu cặn tồn tại, tuy nhiên cáu cặn này sẽ ít hơn và mềm hơn, dễ dàng làm sạch. Giảm chi phí bảo trì ít nhất được 30%. Hơn nữa, đối với nồi hơi ống lửa trong ngành công nghiệp thực phẩm nơi không cho phép sử dụng bất kỳ hỗ trợ bằng hoá chất nào kể từ khi lắp đặt Scalewatcher. Nồi hơi sẽ không giữ cáu cặn sạch hoàn toàn mãi, tuy nhiên cáu cặn sẽ mềm và không hình thành thêm nữa.

Nguyên lý hoạt động

Cáu cặn bị gây ra bởi rất nhiều yếu tố khác nhau - yếu tố quan trọng nhất – siêu bão hoà là yếu tố thiết yếu. Không phải là cặn canxi ở trạng thái hoà tan, nhưng sự bám cứng của Carbonate Ca(HCO3)2 tạo thành cáu cặn.

Thiết bị loại bỏ cáu cặn bằng điện từ trường làm thay đổi về số, kích thước và hình dáng của tinh thể, làm giảm sự bám dính và hình thành cáu cặn trong thành ống. Nó đạt được bằng 02 cách

Quá trình xử lý tác động đến cấu tạo hạt nhân ban đầu, kết quả là các tinh thể không “ bám dính” vào với nhau. Trong khi nước chưa được xử lý hình thành những cấu trúc dạng thảm, gia tăng ngày càng nhiều. Xử lý bằng Scalewatcher tạo nên hình dạng riêng, các tinh thể bị làm tan nên sẽ không hình thành những cấu trúc dạng thảm nữa. Chúng có hình dạng hơi tròn, nghĩa là chúng có khối lượng lớn hơn trong mối quan hệ với một bề mặt khá nhỏ. Đặc điểm này làm cho chúng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi dòng nước chảy và sẽ bị tống ra ngoài đường ống một cách dễ dàng.

Theo các công trình khoa học mới nhất, cụm keo trong nước có thể có điện tích âm và dương ( model Janus) tại những địa điểm khác nhau. Chỉ có rất ít năng lượng cần thiết để tái định vị các chất keo, nếu một điện từ trường có tần số chính xác được sử dụng. Một khi chất keo được thay đổi vị trí thì xu hướng của chúng để “dính” một nơi nào đó là thấp hơn nhiều.


The overall effect is that crystals will not adhere to pipewalls and will be carried away with the water flow.


Loại bỏ lớp cáu cặn đang tồn tại cho những đánh giá khác nhau: Bề mặt cáu cặn sinh ra trong nước giống như một quá trình nào đó xảy ra tại một đường biên giới giữa hai lực lượng đối lập nhau về hành động pháp luật, có nghĩa là có một hành động và một hành động ngược lại của các loại cùng loài. Trong trường hợp, có một xu hướng cụ thể trong nước tạo thành cáu cặn, khi đó cáu cặn cụ thể đó lại có hướng giải quyết. Nước chưa được xử lý, có chiều hướng tạo thành cáu cặn cứng hơn những loại nước hoà tan, đặc biệt là có xu hướng bám dính vào nhau. Sau khi xử lý bằng Scalewatcher, tình huống thay đổi: Cụ thể,trong nước không còn bám dính nữa, cáu cặn sẽ hoà tan.

Bên cạnh công trình nghiên cứu về hoá học, có một khía cạnh vật lý hỗ trợ loại bỏ cáu cặn. Cáu cặn hình thành từng lớp một, ngày càng dầy. Tuy nhiên, theo thời gian những lớp cáu cặn này không làm thay đổi thành phần của nước. Mà chúng tự tạo thành lớp đồng đều nhau, những lớp bao quanh có thành phần khác nhau. Hơn thế nữa, trạng thái gắn kết giữa các lớp cáu cặn bên trong yếu hơn trong một lớp cáu cặn lớn. Bởi vậy, những lớp ở giữa sẽ bị “ tấn công ‘đầu tiên và việc loại bỏ bắt đầu ở đó.

 starts there first.