The original, patented ScaleWatcher® electronic water conditioner The intelligent alternative for hard water treatment in your home or business

Commerciële toepassingen


De uitleg hoe het werkt is dezelfde als voor huishoudelijke, commerciële en industriële toepassingen een korte uitlegt hiervan treft u onder huishoudelijk.

Het belangrijkste effect van de behandeling is dat kleinere en veel meer kristallen worden gevormd in het water, met een afgeronde vorm. Deze zullen niet hechten aan pijpwanden. Het stromende water zal oude kalklagen geleidelijk doen verdwijnen. De behandeling heeft daarom stromend water nodig om effectief te zijn.


Voorbeelden van systemen waar het water niet of nauwelijks stroomt kan men vinden in vaatwassers gebruikt in de HORECA of luchtbevochtigers in o.a. musea. Waar het water verdampt, zullen de kristallen achter blijven op het verdampingsoppervlak als zacht materiaal welke gemakkelijk te verwijderen is zonder gebruik van agressieve middelen.


Werkingsprincipe

Inkomend water dat bevat:


Behandeld uitstromend water dat bevat:


De calcium carbonaat kristallen kunnen een afmeting hebben van 20 micron en zijn grillig gevormd.


De nieuw gevormde calcium carbonaat kristallen zijn veel kleiner (tot 2 micron) en hebben een afgeronde vorm zonder grillige randen.