The original, patented ScaleWatcher® electronic water conditioner The intelligent alternative for hard water treatment in your home or business


Industrie
De uitleg hoe het werkt is dezelfde als voor huishoudelijke, commerciële en industriële toepas-singen, een korte uitlegt hiervan treft u onder huishoudelijk. Met aanvullende informatie onder Commercieel.
Toepassingen waar geen of weinig waterstroom is kunnen nog steeds mechanische of chemische reiniging nodig hebben.

Bijvoorbeeld verdampers in de suikerindustrie, waarbij sap wordt ingedampt. Er zullen resterende kalk-afzettingen achterblijven, maar in minder mate en zachtere vorm. Tevens zal deze makkelijker te verwijderen zijn. Een vermindering van onderhouds-kosten van ten minste 30% is haalbaar. Ook vlampijp stoomketels in de voedingsindustrie, waar het niet is toegestaan om chemicaliën te gebruiken, profiteren van de installatie van Scalewatcher. De ketel zal niet voor altijd vrij worden gehouden van kalkafzetting. Echter de kalkafzetting zal zachter zijn en het duurt langer om te vormen.

VerklaringKalkafzetting wordt veroorzaakt door verschillende effecten - waarvan de belangrijkste is - super verzadiging, wat essentieel is. Het is niet de calcium ionen in de oplossing, maar de carbonaat hardheid,
Ca (HCO3) 2, die de kalkafzetting vormt. Elektronische en magnetische kalkverwijderingssystemen wijzigen aantal, grootte en vorm van de kristallen zodat hechting op de pijpwand wordt verminderd. Dit wordt op twee manieren bereikt:

De behandeling beïnvloedt de initiële kiemvorming wat resulteert in kristallen die niet "plakken". Terwijl onbehandeld water gematteerde structuren opbouwt, die meer en meer groeien, Scalewatcher creëert idiomorf, verspreide kristallen, die niet gematteerde structuren zullen vormen. Ze hebben een afgeronde vorm, hetgeen betekent, dat zij een vrij groot volume met betrekking tot een vrij klein oppervlak hebben. Deze eigenschap maakt ze gevoelig voor waterstromen en zullen gemakkelijk worden weggespoeld.


Volgens de laatste wetenschappelijke werken, kunnen colloïdaal clusters in het water positieve en negatieve ladingen hebben (Janus model) op verschillende plaatsen. Er is slechts weinig energie nodig om de colloïden opnieuw te positioneren waardoor de omvang van de clusters toe-neemt en de netto lading wordt genivelleerd, als een elektromagnetisch veld met de juiste frequentie wordt gebruikt.


Zonder lading wordt de neiging om zich te hechten aan een oppervlak minder. Het totale effect is dat er minder kalkafzetting is.

De verwijdering van de bestaande kalklaag
volgt verschillende aspecten:

Het contact oppervlak van kalk met water volgt als elk proces op de grens tussen twee stoffen de wet van massa-actie, wat betekent dat er een werking en een omgekeerde werking van dezelfde soort is. In dit geval is er een neiging van deeltjes in water om een kalklaag te bouwen, terwijl kalkdeeltjes de neiging hebben om weer in oplossing te gaan. In onbehandeld water is de neiging om een kalklaag op te bouwen sterker dan deze op te lossen, daar de kristallen makkelijker hechten.
Na de Scalewatcher behandeling verandert de situatie: Als de vrij stromende kalkdeeltjes in water niet langer hechten aan de pijpwand zullen de kalkdeeltjes aan de pijpwand één voor één worden opgelost.


Naast de chemische wet van massa-actie, is er een fysiek aspect dat kalkverwijdering ondersteunt. Kalk wordt opgebouwd in lagen. De samenstelling van deze lagen is verschillend en wordt veroorzaakt doordat de compositie van het water niet altijd hetzelfde is. De lagen zelf zijn behoorlijk homogeen (en dus sterk), echter de tussenliggende (interface) lagen hebben een niet homogene samenstelling. Daarom is de binding tussen de lagen zwakker. Dus tussenlagen worden als eerste "aangevallen" en het verwijderen begint daar eerst.