The original, patented ScaleWatcher® electronic water conditioner The intelligent alternative for hard water treatment in your home or business

Mineraalafzetting


Scalewatcher kan afzetting voorkomen en bestaande lagen verwijderen zonder chemicaliën. Er bestaan talloze voorbeelden van succesvolle toepassingen in de industriële sector. De lancering van het product in 1989 bracht univer-siteiten ertoe dit fenomeen te bestuderen omdat het toen nog niet echt werd begrepen. Nu is de technologie in brede kring geaccepteerd en niet alleen dankzij de concurrenten die het concept hebben gekopieerd, maar ook dankzij de managers van bedrijven die in de begindagen niet bang waren te worden uitgelachen bij de evaluatie van de prestaties van de Scalewatcher in de praktijk. De fysieke waterbehandeling heeft het gebruik van chemicaliën teruggedrongen en deze trend zal zich blijven voortzetten.


Roest


Een verbazingwekkend neveneffect van het product op ijzeren leidingen met zuurstofhoudend water is dat er niet langer roest wordt gevormd; roest zal worden verwijderd en vervangen door een heel dun, zwart beschermingslaagje, magnetiet genaamd. Er bestaan chemicaliën die hetzelfde effect hebben, maar Scalewatcher doet het op een natuurlijke manier met onschadelijke magnetische en elektrische velden zonder de last van steeds terugkerende kosten.

Slijm


Een voorzien neveneffect is dat het bacteriënaantal in proces- water drastisch wordt teruggedrongen dankzij het reinigende
effect van Scalewatcher. De broeiplaats voor bacteriën verdwijnt en daardoor ook de bacteriën zelf. Dit effect is merkbaar in zwembaden maar ook in koeltorens. Een koeltoren kan werken zonder of met minder chemicaliën om slijmafzetting en corrosie te verhinderen en om de groei of voortplanting van bacteriën te verminderen als u Scalewatcher gebruikt.


Waterafvoer


In de geciviliseerde wereld moet de industriële sector betalen voor de afvoer van water. Waterafvoer van stoomketels of
koeltorens zijn enkele voorbeelden hiervan. Aangezien bij de meeste apparatuur gebruik wordt gemaakt van automatische waterafvoer op basis van de elektrische geleiding van het water, is het duidelijk waarom op water kan worden bespaard. Hoe langer het duurt voordat een bepaald geleidingsniveau is bereikt, hoe minder waterafvoer er nodig is.Door chemicaliën aan het water toe te voegen wordt de geleiding drastisch verhoogt. Besparingen van 50 tot 80% van het waterverbruik zijn mogelijk. De totale besparingen aan waterverbruik, de kosten van het afvoeren van water en de kosten van de chemicaliën zorgen voor een buitengewoon snel rendement op een eenmalige investering.

Problemen die optreden in de industrie en die worden opgelost met chemicaliën zoals: mineraalafzetting, roest, slijmvorming en waterafvoer.

Industrie