ScaleWatcher®  ต้นฉบับผู้จดสิทธิบัตรเครื่องปรับสภาพน้ำอิเล็กทรอนิกส์ ทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับการบำบัดน้ำกระด้างในบ้าน

ตัวแทนจำหน่าย

   สแกลวอชเชอร์สำหรับท่านที่ต้องการหารายได้ ท่านสามารถติดต่อเป็นตัวแทนขายโดยสามารถติดต่อบริษัทได้โดยตรง  

และยังสมารถทำงานร่วมกับผู้ผลิตโดยท่านสารมารถขอให้วิศวกรของทางบริษัทสแกลวอชเชอร์ไปช่วยท่านในการนำเสนอสินค้าและตอบคำถามทางเทคนิค และช่วยบริการหลังการขายให้กับท่านตัวแทน

   คุณเป็นผู้มีพื้นฐานทางวิศวะกรรมหรือไม่? หากคุณมีพื้นฐานทางวิศวกรรมคุณเป็นคนที่เหมาะสำหรับการนำเสนอสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง  คุณสามารถนำเสนอตามกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานกระดาษ ผู้ผลิตเหล็ก บริษัทแปรรูปอาหาร โรงงานเคมี  โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของสแกลวอชเชอร์เพื่อรักษาระบบท่อน้ำและปัญหาสนิม.โดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
.