ScaleWatcher®  ต้นฉบับผู้จดสิทธิบัตรเครื่องปรับสภาพน้ำอิเล็กทรอนิกส์ ทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับการบำบัดน้ำกระด้างในบ้าน

การสลายตะกรัน


สแกลวอชเชอร์สามารถป้องกันการก่อตัวของตะกรันและกำจัดตะกรันเก่าที่มีเกาะอยู่ตามท่อจำนวนมากให้หมดไปโดยไม่ต้องใช้สารเคมี จะเห็นได้ถึงความสำเร็จของสแกลวอชชอร์ ในปี 1989 มหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งได้เปิดตัวการใช้ผลิตภัณฑ์สแกลวอชเชอร์และเป็นที่ยอมรับในอีกหลายองค์กรณ์ในเวลาต่อมา ในปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับในองค์กรอุตสาหกรรมอีกด้วย สแกลวอชเชอร์ได้ผลักดันการพัฒนานวตกรรมนี้เรื่อยมาจนปัจจุบัญ

.


การกำจัดสนิม


จากการวิจัยการทำงานของเครื่องสแกลวอชเชอร์ที่ผ่านมาได้ผลข้างเคียงที่น่ายินดีสำหรับท่อเหล็กที่สัมผัสกับน้ำที่ผ่านระบบของสแกลวอชเชอร์  ระบบกระแสแม่เหล็กที่เกิดจากการทำงานของเครื่องสแกลวอชเชอร์น้ำที่เป็นประจุและคราบตะกรันได้หลุดออกตามแรงดันน้ำ ท่อเหล็กที่เป็นสนิมแทนที่ด้วยสารเคลือบป้องกันสนิมที่สร้างขึ้นเองจากระบบคลื่อนแม่เหล็ก โดยมีลักษณะเป็นสารเคลือบสีดำเรียกว่า Magnetiteการกำจัดตะไคร่น้ำ


ผลข้างเคียงที่เกิดจากการสร้างสนามแม่เหล็กของสแกลวอชเชอร์ พบว่าจำนวนแบคทีเรียในน้ำมีปริมาณที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด คราบตะไคร่น้ำที่เกาะตามสระว่ายน้ำ ขอบอ่างหมดไป และนอกจากจะกำจัดตะไคร่และยังสามารถป้องกันการเพิ่มขึ้นของเบคทีเรียได้อีกด้วย จึงทำให้การทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น ประหยัดการใช้สารเคมีคอลลีนได้มากกว่า ครึ่งหนึ่งของที่เคยใช้  เมื่อคุณติดตั้งเครื่องกำจัดตะกรันของสแกลวอชเชอร์


เพิ่มประสิทธิภาพของน้ำ


ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ผลประกอบการมักจะไปตกกับค่าบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้คลูลิ้งทาวเวอร์ ซึ่งมักจะประสบปัญหาที่เกิดจากตะกรันที่มักไปเกาะตามอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ หากท่านติดตั้งเครื่องสแกลวอชเชอร์ท่านจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีในการล้างคลูลิ่งทาวเวอร์ได้ถึง 50-80% และยังหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและเป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

ปัญหาที่พบในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบด้วยปัญหาดังต่อไปนี