ScaleWatcher®  ต้นฉบับผู้จดสิทธิบัตรเครื่องปรับสภาพน้ำอิเล็กทรอนิกส์ ทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับการบำบัดน้ำกระด้างในบ้าน

ธุรกิจเชิงพาณิชย์


หลักการดำเนินงาน


ลักษณะการทำงานและการอธิบายมีลักษณะเดียวกันกับ กลุ่มครัวเรือน.


   หลักการดำเนินงานคำอธิบายวิธีการทำงานเป็นเดียวกันภายในประเทศ
กลุ่มธุรกิจพาณิชย์ต้องใช้น้ำปริมาณมากในการประกอบการ ผลกระทบหลักในการประกอบการให้เจริญเติบโตจึงต้องทำการบำรุงรักษาเครื่องใช้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องการบำรุงรักษาหากไม่ได้มาตรฐานจะมีผลข้างเคียงคือการเกิดตะกรัน    คราบแคเชี่ยมคาร์บอเนตที่ปะปนมากับน้ำจับตัวกันและมาเกาะตามผนังท่อ

           เครื่องของสแกลวอชเชอร์จะทำการสร้างสนามแม่เหล็กและทำการไปเปลี่ยนโมเลกุลของน้ำโดยที่คุณภาพของน้ำยังเหมือนเดิม แต่โมเลกุลต่างๆเปลี่ยนไปไม่สามารถเกาะตัวกับผนังท่อได้ อีกทั้งยังเป็นตัวดึงโมเลกุลที่มีการเกาะติดกับผนังท่อให้หลุดออกมาตามแรงดันของน้ำ ทำให้ประสิทธิภาพของการไหลของน้ำดียิ่งขึ้น  


   ตัวอย่างจากการทำงานของเครื่องสแกลวอชเชอร์ท่านสามารถเห็นได้ชัดจากเครื่องล้างจาน หรือโรงพยาบาล น้ำจะระเหยออกไปหมดโดยไม่เหลือคราบน้ำใดๆ ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด