ScaleWatcher®  ต้นฉบับผู้จดสิทธิบัตรเครื่องปรับสภาพน้ำอิเล็กทรอนิกส์ ทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับการบำบัดน้ำกระด้างในบ้าน

ในกลุ่มธุรกิจเชิงพาณิชย์


      น้ำเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินงานและเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาอย่างหนักให้กับกลุ่มธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะตามอาคารบ้านเรือน ส่งผลกระทบถึงอุปกรณ์ทำความสะอาด และต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง  ในภาวะเศรษฐกิจที่มีแรงกดดันสูงทำให้ผู้ประกอบการต้องมองหาหนทางในการลดค่าใช้จ่าย และกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดทำให้ท่านผู้ประกอบการต้องมองหาผลิตภัณฑ์ในการเข้ามาเพื่อตอบสนองคำตอบเหล่านี้  จากประสบการณ์ด้านการกำจัดตะกรันโดยตรงของสแกลวอชเชอร์ที่มีมากว่า 20 ปีเราคือคำตอบของท่าน นวตกรรมของสแกลวอชเชอร์จะช่วยท่านในการประหยัดต้นทุนอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าของไมโครอิเล็คทรอนิกส์สแกลวอชเชอร์สามารถปรับปรุงและพัฒนาให้มีขนาดเล็กจนสามารถนำมาตอบสนองกับกลุ่มธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

      ผลิตภัณฑ์ในรุ่นกลุ่มธุรกิจเชิงพาณิชย์นี้เหมาะสำหรับ โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์ฟิตเน็ท คาร์วอช ร้านกาแฟ โรงงานน้ำแข็ง สามารถติดตั้งง่ายจนสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง ไม่ใช้สารเคมีใดๆจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ประโยชน์จากการติดตั้งสแกลวอชเชอร์


* ต้นทุนในการประกอบการลดลง
* ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน
* ท่านจะพบกับผลตอบแทนระยะสั้น
* ลดความเสียหายของอุปกรณ์จากการใช้น้ำที่ไม่มีคุณภาพ
* เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม